Simon (Siem) van den Hoonaard

(1900-1938)

Siem van den Hoonaard werd geboren op 11 oktober 1900. Siem was de achterkleinzoon van de bekende Hillegersbergse schoolmeester Willem van den Hoonaard.

Siem van den Hoonaard volgde na zijn dagelijkse werk als juwelenzetter de avondopleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Hij werd een bekend edelsmid.

Van den Hoonaard was ook erg muzikaal. Hij overleed na een langdurige ziekte op 37-jarige leeftijd en werd op 15 augustus 1938 in Hillegersberg begraven.

Geschilderd door neef Gerrit Willem van Yperen.

Siem van den Hoonaard in Hillegersberg 

Siem van de Hoonaard vestigde hij zich na 1928 als zelfstandig ontwerper en beeldend kunstenaar in Hillegersberg. Zijn atelier voor kunstsmeedwerk was op de Dorpsstraat, naast de openbare lagere school. Siem van den Hoonaard vervaardigde kleine sieraden, gebruiksvoorwerpen en plastieken.

Van den Hoonaards bekendste werk is het masker dat zich nu bevindt in het Museum Boijmans Van Beuningen. Van den Hoonaard was ook een van de kunstenaars die een bijdrage leverde aan het passagiersschip de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika Lijn. 

In augustus 1940 schreef de Rotterdamse kring van beeldende kunstenaars R33, voor wie hij de verenigingsring ontwierp, aan het gemeentebestuur van Hillegersberg dat zij graag voor wijlen hun lid S. van den Hoonaard “een gedenkteken in de plaats zijner geboorte en inwoning opgericht” zagen. Het monument zou ontworpen worden door Piet van Stuivenberg. Het gemeentebestuur ging akkoord met de plaatsing van een monument aan het Burg. Le Fèvre de Monignyplein, maar waarschijnlijk is het er door de oorlogsomstandigheden niet van gekomen.