Schiebroek, een historie in (archief)beelden...

Tot Schiebroek in 1817 een zelfstandige gemeente werd bestond Schiebroek uit een aantal boerenbedrijven en een buurtschap aan de Kleiweg / Hoofdweg en langs de Hoge Limiet. In 1865 telde de gemeente 335 inwoners.
In het jaar 1920 woonden in Schiebroek niet veel mensen: 772. De ontwikkeling van Schiebroek begint na 1920. Halverwege de jaren '30 krijgt de Tuinstad Schiebroek vorm.
In 1941 werd Schiebroek, een gemeente met inmiddels meer dan 8.000 inwoners, bij Rotterdam gevoegd.

Hillegersberg en Schiebroek werden op 1 augustus 1941 een onderdeel van de 'grote stad' Rotterdam. De inwoners behielden een eigen invloed in resp. de wijkraad, de deelgemeente en nu de gebiedscommissie.


t/m de 17e eeuw

Verzameling van kaarten, manuscripten, documenten en afbeeldingen

  Bekijken  

in de 18e eeuw

Verzameling van kaarten, manuscripten, documenten en afbeeldingen

  Bekijken  

in de 19e eeuw

Verzameling van kaarten, manuscripten, documenten en afbeeldingen

  Bekijken  

in de 20e eeuw

Verzameling van kaarten, documenten, afbeeldingen, foto's en filmfragmenten

  Bekijken  

in de 21e eeuw

Verzameling van kaarten, documenten, afbeeldingen, foto's en filmfragmenten

  Bekijken