Hillegersberg, een historie in (archief)beelden...

De oudste schriftelijke vermelding van Hillegersberg is van rond het jaar 1000. De geschiedenis van het dorp Hillegersberg in de vroegste tijden speelt zich hoofdzakelijk af op en om de zandheuvel waarop het slot en de kapel met ommuring van het terrein waren gebouwd. Het zeer oude dorp moet al bestaan hebben vóórdat Rotterdam een enigszins belangrijke nederzetting was.

Tot ca. 1880 was Hillegersberg een bescheiden, doch welvarende, nederzetting. Na ca. 1880 groeide Hillegersberg uit tot forensengemeente van Rotterdam.
In 1941 werd de gemeente, inmiddels met ca. 26.000 inwoners één van 10 grootste gemeenten van Zuid-Holland, samengevoegd met Rotterdam. Hillegersberg werd, samen met Schiebroek, een onderdeel van de 'grote stad'. De inwoners behielden een eigen invloed in resp. de wijkraad, de deelgemeente en nu de gebiedscommissie.

t/m de 17e eeuw

Verzameling van kaarten, manuscripten, documenten en afbeeldingen

  Bekijken  

in de 18e eeuw

Verzameling van kaarten, manuscripten, documenten en afbeeldingen

  Bekijken  

in de 19e eeuw

Verzameling van kaarten, manuscripten, documenten en afbeeldingen

  Bekijken  

in de 20e eeuw

Verzameling van kaarten, documenten, afbeeldingen, foto's en filmfragmenten

  Bekijken  

in de 21e eeuw

Verzameling van kaarten, documenten, afbeeldingen, foto's en filmfragmenten

  Bekijken