Jaartallen, adressen en bibliotheek

JAARTALLEN

Jaartallen en feiten betreffende Hillegersberg en Schiebroek.

Onder andere uit "De Bergenaar", de speciale uitgave van de gids "Welkom in Hillegersberg",  1937.

  Lees meer  

ADRESSEN

Een inventarisatie van  adressen in Hillegersberg en Schiebroek met enige historische betekenis.

Het betreft de woonhuizen van 'bekende' inwoners, tenzij anders is aangegeven. Adressen van bestaande kerkgebouwen, scholen, e.d. worden hier niet vermeld.

N.B.: In bewerking

  Lees meer  

BIBLIOTHEEK

Een overzicht van boeken en publicaties betreffende Hillegersberg en Schiebroek.

Aangegeven is of een betreffend werk is in te zien via de Stichting Histories Hillegersberg.

  Lees meer