De geschiedenis van Hillegersberg en Schiebroek

HILLEGERSBERG

Ontstaan en groei v.a. ca. 1000 tot 1941

De oudste schriftelijke vermelding van Hillegersberg is van rond het jaar 1000. De geschiedenis van het dorp Hillegersberg in de vroegste tijden speelt zich hoofdzakelijk af op en om de zandheuvel waarop het slot en de kapel met ommuring van het terrein waren gebouwd. Het zeer oude dorp moet al bestaan hebben vóórdat Rotterdam een enigszins belangrijke nederzetting was.

Tot ca. 1880 was Hillegersberg een bescheiden, doch welvarende, nederzetting. Na ca. 1880 groeide Hillegersberg uit tot forensengemeente van Rotterdam. In 1941 werd de gemeente, inmiddels met ca. 26.000 inwoners één van 10 grootste gemeenten van Zuid-Holland, samengevoegd met Rotterdam. Hillegersberg werd, samen met Schiebroek, een onderdeel van de 'grote stad'. De inwoners behielden een eigen invloed in resp. de wijkraad, de deelgemeente en nu de gebiedscommissie

  Lees meer  

SCHIEBROEK

Geschiedenis tot 1941

Tot Schiebroek in 1817 een eigen gemeente werd bestond Schiebroek uit een aantal boerenbedrijven en een buurtschap aan de Kleiweg/ Hoofdweg en langs de Hoge Limiet. In 1865 telde de gemeente 335 inwoners.

In het jaar 1920 woonden in Schiebroek niet veel mensen: 772. De ontwikkeling van Schiebroek begint na 1920. Halverwege de jaren '30 krijgt de Tuinstad Schiebroek vorm.

In 1941 werd Schiebroek, een gemeente met inmiddels meer dan 8.000 inwoners, bij Rotterdam gevoegd.

  Lees meer  

HILLEGERSBERG - SCHIEBROEK

Geschiedenis na 1941

Hillegersberg en Schiebroek werden op 1 augustus 1941 een onderdeel van de 'grote stad' Rotterdam. De inwoners behielden een eigen invloed in respectievelijk de wijkraad, de deelgemeente en nu de gebiedscommissie.

  Lees meer