Contactadressen

Algemeen:
Jan Cees van Duin
Berglustlaan 84
3054 BK Rotterdam
T: 06-40415108
E: jc.vduin @ gmail.com

Financieel:
Jan Sytze Bezemer
T: 06- 26 09 84 64
E: j.bezemer5 @ chello.nl

  GESCHIEDENIS  

Deel kennis en materiaal

Deel verhalen, feiten en informatie over Hillegersberg of mensen uit Hillegersberg, met SHH, zodat we met elkaar de geschiedenis kunnen vastleggen en bewaren.

Stel materiaal ter beschikking met betrekking tot Hillegersberg en Schiebroek  of van mensen die daar hebben gewoond of gewerkt, in (bruik)leen of als gift.

Zo kunnen we onze publicaties illustreren, tentoonstellingen organiseren en een bibliotheek en oudheidskamer inrichten.

  AGENDA  

Word donateur !

Maak een materiële bijdrage over ter ondersteuning van al onze historische activiteiten.

Word donateur voor bijvoorbeeld €20 of € 50 per jaar.

Dit graag op rekening:
NL68 RABO 0171 9047 53 ten name van: Stichting Histories Hillegersberg te Rotterdam. 

  E-MAIL  

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om ons te benaderen. Hetzij telefonisch, hetzij per e-mail.

Schriftelijk kunt u daarbij het best gebruik maken door bijgaand formulier in te vullen en te versturen.

Privacy
Op de website worden geen namen van levende personen genoemd, behalve (oud-)bestuursleden, mensen die lezingen verzorgen en anderen die expliciet toestemming hebben gegeven. De donateur administratie en het archief is alleen toegankelijk voor het bestuur.

Stuur een e-mail

Versturen